Can't help

Wyrażenie “cant’t help” oznacza ‘nie móc się powstrzymać’, ‘nie móc przestać’ albo ‘nie móc nic na coś poradzić’:

(1) I can’t help loving you.
Nie mogę przestać cię kochać.
(2) I can’t help thinking that she is not very clever.
Nic nie mogę poradzić na to, że uważam ją za niezbyt inteligentną.
(3) Their wedding was so touching that I couldn’t help crying!
Ich ślub był tak wzruszający, że nie mogłam powstrzymać się od płaczu.


“CASUALTY” CZY “VICTIM”

Rzeczownik “casualty” oznacza ‘ofiarę’ w kontekstach wojny, wypadku, zdarzenia losowego itp., np.:

(1a) The casualties of the car accident were taken to the hospital.
Ofiary tego wypadku samochodowego zostały zabrane do szpitala.
(1b) *The victims of the car accident were taken to the hospital.

Wyraz “casualty” wskazuje, że określana nim osoba poniosła śmierć albo fizycznie ucierpiała w wyniku opisywanych wydarzeń. W brytyjskiej odmianie języka angielskiego słowo to odnosi się też do ‘pogotowia ratunkowego’ (w amerykańskim angielskim: “emergency room”), np.:

(3) She spent fifteen minutes in casualty having her hand bandaged.
Spędziła piętnaście minut na pogotowiu, gdy bandażowano jej rękę.

W znaczeniu ‘ofiary przestępstwa, napaści, klęski żywiołowej lub choroby’ używamy częściej rzeczownika “victim”, np.:

(4a) Darek was the victim of a crime in Warsaw.
Darek był ofiarą przestępstwa w Warszawie.
(4b) *Darek was the casualty of a crime in Warsaw.

Słowo “victim” oznacza, że osoba, która ucierpiała, wciąż może odczuwać tego skutki (np. gdy chodzi o przewlekłą chorobę). Z kolei użycie słowa “casualty” wskazuje, że opisywany wypadek i jego skutki należą do przeszłości. Inna różnica między omawianymi wyrazami polega na tym, że w przypadku rzeczownika “victim” ofiara nie musiała ucierpieć fizycznie.

(5a) Jaundice victims cannot drink alcohol.
Ofiary żółtaczki nie mogą pić alkoholu.
(5b) *Jaundice casualties cannot drink alcohol.

Gdy mówimy o ‘ofierze klęski żywiołowej’ lub wyrażamy się metaforycznie, możemy użyć zarówno wyrazu “casualty”, jak i “victim”, np:

(6a) Our foundation’s recent programme targeted victims of the earthquake.
Niedawny program naszej fundacji obejmował ofiary trzęsienia ziemi.
(6b) Our foundation’s recent programme targeted casualties of the earthquake.
(7a) He was a casualty of the company’s reengineering.
Był ofiarą reengineeringu (fundamentalnych celowych zmian) spółki.
(7b) He was a victim of the company’s reengineering.

Warto także zwrócić uwagę na następujące wyrażenia ze słowem “victim”:

become a victim of one’s own success
stać się ofiarą własnego sukcesu
fashion victim
modniś (ktoś, kto podąża za modą niezależnie od tego, czy mu ona pasuje)’.
fall victim to something
paść ofiarą czegoś
sacrificial victim
ofiara obrzędowa

Pochodzący od rzeczownika “victim” czasownik “victimise” znaczy ‘źle traktować’, ‘prześladować’, np.:

(8) She was victimised because of her religious beliefs.
Była prześladowana z powodu przekonań religijnych.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...