AFTER - kiedy znaczy 'POTEM'

Polacy uczący się języka angielskiego mają zwykle kłopoty z poprawnym użyciem słowa „after„ w przysłówkowym znaczeniu ‘potem‘, ‘później‘. Błędy wynikają z kalkowania polskich struktur zawierających słowo ‘potem‘. Niektóre użycia „after„ przypominają do złudzenia odpowiadające im konstrukcje polskie. Ilustruje to poniższy przykład:

(1) Soon after, one of my best friends began his research into their dialect.
Wkrótce potem jeden z moich najlepszych przyjaciół rozpoczął swoje badania nad ich dialektem.

Należy jednak zauważyć, że w wyrażeniach przysłówkowych, które tłumaczymy jako zawierające ‘potem‘, niezbędne są dodatkowe określenia czasu, np. „soon after„, „shortly after„ (‘wkrótce potem‘), „long after„ (‘długo potem‘). W podobnej konstrukcji „after występuje także w połączeniu z określeniami konkretnego odcinka czasu (np. „a month after„ ‘po miesiącu‘, „a few weeks after kilka tygodni później‘). Jeśli w takim wyrażeniu przed słowem „month„ ‘miesiąc‘, „year„ ‘rok‘ itd. wystąpi przedimek określony „the„, zwrot z „after„ należy najczęściej tłumaczyć jako ‘w następnym miesiącu, roku‘ itd.:

(2) Adam’s sister couldn’t come the day after.
Siostra Adama nie mogła przyjść następnego dnia (w następnym dniu).

After„ w znaczeniu ‘potem‘ lub ‘później‘ nie występuje nigdy samodzielnie (stąd liczne błędy Polaków). W zdaniach, w których nie chcemy użyć dodatkowego określenia czasu (takiego jak opisane powyżej „soon„ lub „shortly„), należy zastąpić słowo „after„ słowami „afterwards (am. „afterward„) lub „after that„.

(3a) After that, one of my best friends began his research into their dialect.
Potem jeden z moich najlepszych przyjaciół rozpoczął swoje badania nad ich dialektem.
(3b) *After, one of my best friends began his research into their dialect.

Warto pamiętać, że, kiedy określenia zawierające „after„ znaczące ‘potem‘, ‘później‘ występują na początku zdania, muszą być w zapisie oddzielone od reszty zdania przecinkiem.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne AFTER - kiedy znaczy 'POTEM'
Loading ...