ALTERNATIVE czy ALTERNATE

Przymiotnik "alternative" znaczy 'alternatywny'. Używa się go zawsze bezpośrednio przed określanym rzeczownikiem, np.:

(1) There must be an alternative option!
Musi być jakieś alternatywna możliwość!
(2) The European Union supports alternative energy sources development.
Unia Europejska popiera rozwój alternatywnych źródeł energii.

Wyraz "alternative" może być też rzeczownikiem o znaczeniu 'alternatywa', np.:

(3) I have no alternative but to ask you to marry my son.
Nie mam innego wyjścia niż poprosić cię, byś wyszła za mojego syna.
(4) Is there a viable alternative to the Polish national insurance system?
Czy jest jakaś realna alternatywa dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych?

Przysłówek od słowa "alternative" to "alternatively" (czyli 'alternatywnie'):

(5) We could go to the disco, or alternatively, I could show you my etchings.
Moglibyśmy pójść na dyskotekę albo zamiast tego mógłbym ci pokazać moje miedzioryty.

W amerykańskiej odmianie angielskiego funkcję przymiotnika "alternative" pełni czasem przymiotnik "alternate\":

(6) There were roadworks, so we had to find an alternate route.
Były roboty drogowe, musieliśmy więc znaleźć alternatywną trasę.

W obu odmianach języka angielskiego przymiotnik "alternate" opisuje natomiast to, co dzieje się na zmianę, następuje po sobie, jest 'naprzemienne', np.:

(7a) I was in a state of alternate euphoria and depression.
Byłem na przemian w stanie euforii i depresji.
(7b) *I was in a state of alternative euphoria and depression.
(8a) The car was painted with alternate stripes of pink and white.
Samochód był pomalowany na przemian w paski różowego i białego koloru.
(8b) *The car was painted with alternative stripes of pink and white.

Przymiotnik "alternate" może też znaczyć 'mający miejsce co drugi (dzień/tydzień/miesiąc itd.)\':

(9) He\'s allowed to see his son on alternate days.
Wolno mu widywać syna co drugi dzień.

Stąd przysłówek "alternately" 'na przemian', np.:

(10) The book is alternately funny and sad.
Ta książka jest na przemian śmieszna i smutna.

Podobnie czasownik "alternate" znaczy 'mieć miejsce jeden po drugim', 'dziać się, występować na przemian', 'powodować, że coś dzieje się na przemian', np.:

(11) I tried to alternate writing with walks with Joanna.
Starałem się pisać na zmianę ze spacerami z Joanną.
(12) Her joy alternated with melancholy.
Okazywała na przemian radość i melancholię.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne ALTERNATIVE czy ALTERNATE
Loading ...