MAŁPA - OKREŚLENIA


Posługując się angielskimi słowami "monkey" i "ape\", Polacy nie zdają sobie często sprawy, iż nie są to synonimy. Oba określenia tłumaczy się zazwyczaj na język polski jako 'małpa'. Rzeczowniki "monkey" i "ape" odnoszą się jednak do różnych zwierząt i nie powinny być używane wymiennie (choć błąd taki popełniają nawet rodzimi użytkownicy języka angielskiego).Słowem "ape" określa się tylko te naczelne, które najbardziej przypominają człowieka (potrafią poruszać się na dwóch kończynach, nie mają ogona lub jest on bardzo krótki), czyli goryle, szympansy, orangutany i gibbony. Jego polskim odpowiednikiem jest określenie 'małpa człekokształtna'.(1) Mandrills and capuchins are not apes.

Mandryle i kapucynki nie są małpami człekokształtnymi.Z kolei słowo "monkey" odnosi się do naczelnych z długimi ogonami, żyjących na drzewach, czyli np. do kapucynek.(2) Monkeys usually live in trees, have thirty-two teeth and a hairy coat.

Małpy zazwyczaj żyją na drzewach, mają trzydzieści dwa zęby i włochatą sierść.Także użycia przenośne omawianych tu słów różnią się wyraźnie. Rzeczownikiem "monkey" możemy w języku angielskim określić niegrzeczne, rozbrykane dziecko. Z kolei słowo "ape" w odniesieniu do ludzi oznacza głupią, niezdarną osobę i używane jest zazwyczaj wtedy, gdy irytuje lub niecierpliwi nas czyjeś zachowanie. Różnicę między metaforycznym użyciem słów "monkey" i "ape" ilustruje poniższa para przykładów:(3) Come here at once, you little monkey!

Przyjdź tu w tej chwili, ty mały psotniku!

(4) Come here at once, you ape!

Przyjdź tu w tej chwili, ty niezdaro!Wyrazy "ape" i "monkey" mają odmienne znaczenia również w użyciu czasownikowym. Pierwszy odpowiada polskiemu 'małpować', czyli naśladować czyjeś zachowanie. Czasownika "monkey about/around" używa się natomiast, gdy ten, o kim mowa, wygłupia się, szaleje, zachowuje się uciążliwie, przeszkadza:(5) Joanna and Fidel\'s neighbour always apes their behaviour.

Sąsiad Joanny i Fidela zawsze małpuje ich zachowanie.

(6) Dorian\'s children were monkeying around in my garden again. I couldn\'t stand it!

Dzieci Doriana znów szalały w moim ogrodzie. Nie mogłem tego znieść!

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...