CORPSE, CORPS czy CORPUS

Rzeczownik „corpse” odnosi się do ‘zwłok’, ‘(martwego) ciała’, np.:

(1a) His corpse was found in the cellar.
Jego ciało znaleziono w piwnicy.
(1b) *His corps was found in the cellar.
(1c) *His corpus was found in the cellar.

Słowo „corps” (liczba mnoga „corps”) oznacza ‘korpus’, czyli specjalistyczny oddział w armii, jednostkę wojskową składającą się z kilku dywizji lub grupę ludzi pracującą nad jednym zadaniem:

(2a) The Israeli intelligence corps is superior to the Palestinian one.
Izraelski korpus wywiadowczy jest lepszy od palestyńskiego.
(2b) *The Israeli intelligence corpse is superior to the Palestinian one.
(2c) *The Israeli intelligence corpus is superior to the Palestinian one.
(3a) Magda’s father works in the diplomatic corps.
Ojciec Magdy pracuje w korpusie dyplomatycznym.
(3b) *Magda’s father works in the diplomatic corpse.
(3c) *Magda’s father works in the diplomatic corpus.

Wreszcie „corpus” (liczba mnoga „corpora”) to ‘zbiór dzieł’, ‘całokształt twórczości’ lub ‘zbiór materiałów w danym języku (używany do badań)’, np.:

(4a) Mariusz went to Paris to study the entire corpus of Mickiewicz’s works.
Mariusz pojechał do Paryża, by badać całokształt twórczości dzieł Mickiewicza.
(4b) *Mariusz went to Paris to study the entire corpse of Mickiewicz’s works.
(4c) *Mariusz went to Paris to study the entire corps of Mickiewicz’s works.
(5a) Łukasz gathered a corpus of spoken language from students to analyse regional differences.
Łukasz zebrał próbki wypowiedzi ustnych od studentów, by analizować różnice regionalne.
(5b) *Łukasz gathered a corpse of spoken language from students to analyze regional differences.
(5c) *Łukasz gathered a corps of spoken language from students to analyze regional differences.

Warto też zwrócić uwagę, że podobny wyraz „corpuscle”) ma zupełnie odmienne znaczenie (odnosi się do ‘krwinki (czerwonej lub białej)’).

Skrót „corp” może pochodzić od rzeczowników „corporation” ‘korporacja’ lub „corporal” ‘kapral’.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne CORPSE, CORPS czy CORPUS
Loading ...