AT ONESELF czy AT EACH OTHER

Prosty błąd można popełnić myląc dwie konstrukcje. Pierwsza z nich to zwrot „at each other”, znaczący ‘jeden na drugiego’, ‘na siebie nawzajem’, np.:

(1a) We were looking at each other, each waiting for the other’s move.
Patrzyliśmy się na siebie nawzajem, czekając na ruch drugiej strony.
(1b) *We were looking at ourselves, each waiting for the other’s move.

Druga konstrukcja to zwrot „at oneself”, mający znaczenie ‘na siebie samego’, np.:

(2a) I looked at myself and laughed - I was totally filthy.
Spojrzałem na siebie i zaśmiałem się - byłem kompletnie wybrudzony.
(2b) *I looked at each other and laughed - I was totally filthy.

Porównaj:

(3) Tom and Jerry looked at each other and their eyes met.
Tom i Jerry spojrzeli na siebie i ich oczy się spotkały.
(4) Tom and Jerry looked at themselves in the mirror.
Tom i Jerry spojrzeli na siebie samych w lustrze (każdy widział odbicie ich dwóch).
(5) Tom and Jerry looked at themselves - they were dirty.
Tom i Jerry spojrzeli po sobie - byli brudni.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne AT ONESELF czy AT EACH OTHER
Loading ...