MOWA ZALEŻNA - WPROWADZENIE

Często zdarza się, że chcemy, opisując pewną sytuację, przytoczyć wypowiedzi biorących w niej udział osób. Gdybyśmy pisali list lub artykuł, nie mielibyśmy z tym kłopotu - moglibyśmy po prostu zacytować czyjeś słowa. Korzystalibyśmy wówczas z tzw. mowy niezależnej "'direct speech"). Kiedy przytaczamy czyjąś wypowiedź podczas pisania tekstu, ujmujemy ją w cudzysłów i dodajemy odpowiedni czasownik, np. "say" 'mówić, powiedzieć', "ask" 'pytać', "tell" 'mówić, powiedzieć' (por. \"SAY" CZY "TELL\"):(1) \'I\'ll come home earlier today,' Helen said.

\"Wrócę dziś do domu wcześniej" - powiedziała Helen.

(2) \'When will you finish your work?' he asked.

\"Kiedy skończysz swoją pracę?" - zapytał.Jednak podczas rozmowy nie mamy możliwości skorzystania z cytatu. Stosujemy wtedy konstrukcję zwaną mową zależną "'reported/indirect speech"). Oznacza to, że przeformułowujemy czyjąś wypowiedź, dokonując zmian w strukturze zdania. Zmiany te mogą dotyczyć:- czasowników

- zaimków

- szyku wyrazów w zdaniu

- odniesień do czasu i miejscaMowy zależnej używamy, przytaczając:- stwierdzenia, np.:(3) \'I\'m a psychologist,' she said.

\"Jestem psychologiem" - powiedziała.

(4) \'I\'m desperate to achieve it,' he said.

\"Jestem zdesperowany, aby to osiągnąć" - powiedział.

(5) \'He will be famous one day,' she said.

\"On będzie kiedyś sławny" - powiedziała.- pytania, np.:(6) \'When are you leaving?' he asked.

\"Kiedy wyjeżdżasz?" - zapytał.

(7) \'Are you feeling well?' the doctor asked.

\"Czy czujesz się dobrze?" - zapytał lekarz.

(8) \'Do you understand what I\'m saying?' the teacher asked.

\"Czy rozumiesz to, co mówię?" - zapytał nauczyciel.- inne wypowiedzi (rady, polecenia, prośby, ostrzeżenia), np.:(9) \'You really should have some rest,' she advised him.

\"Naprawdę powinieneś odpocząć" - poradziła mu.

(10) \'Step back, immediately!' he said to me.

\"Natychmiast się cofnij!" - powiedział do mnie.

(11) \'Could you come to help me tomorrow?' she asked.

\"Czy mógłbyś przyjść pomóc mi jutro?" - poprosiła.

(12) \'Don\'t give the secret away to anyone,' he warned me.

\"Nie wydaj nikomu tego sekretu" - ostrzegł mnie.Przykłady (1-12) są oczywiście skonstruowane w mowie niezależnej. Aby przekonać się, w jaki sposób przekształcić je na mowę zależną, warto zajrzeć do trzech pozostałych haseł poświęconych temu zagadnieniu.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Mowa zależna MOWA ZALEŻNA - WPROWADZENIE
Loading ...