MUSTN'T czy DON'T HAVE TO, NEEDN'T czy DON'T NEED

Przeczenie "need not" ("needn't") oznacza 'nie musieć' i jest używane jako zanegowany odpowiednik czasownika "must" 'musieć':

(1a) A: Must I take my book with me?
Czy muszę zabrać ze sobą moją książkę?
(1b) B: No, you needn't take your book with you.
Nie, nie musisz jej ze sobą zabierać.

Zdania z "must not" ("mustn't") wyrażają natomiast zakaz i nie są nigdy odpowiedzią na pytania takie jak (1a):

(2) You mustn't take your book with you.
Nie wolno ci zabrać ze sobą twojej książki.
(3) In future, you mustn't be so careless.
W przyszłości nie możesz być tak nieostrożny.

Zakaz bywa również wyrażony zaprzeczonym czasownikiem "cannot" ("can't") 'nie móc':

(4) We can't sing at work.
Nie możemy śpiewać w pracy.

Konstrukcja "do not have to" ("don't have to") może być negatywnym odpowiednikiem zarówno zdań zawierających "must", jak i zdań zawierających "have to" ('musieć'). W obu przypadkach znaczenie jest takie samo - 'nie musieć':

(5a) A: Must I be there earlier?
Czy muszę być tam wcześniej?
(5b) B: No, you don't have to be there earlier.
Nie, nie musisz być tam wcześniej.
(6a) A: Do I have to come tomorrow?
Czy muszę przyjść jutro?
(6b) B: No, you don't have to come tomorrow.
Nie, nie musisz jutro przychodzić.

Konstrukcja "do not have to" (w odróżnieniu od zanegowanych czasowników modalnych "need not", "must not") może występować w czasie przyszłym ("will not have to"/"won't have to") i przeszłym "did not have to"/"didn't have to":

(7a) A: Will I have to give it back to you?
Czy będę musiał ci to oddać?
(7b) B: No, you won't have to give it back to me.
Nie, nie będziesz musiał mi tego oddawać.
(8a) A: Did I have to give it back to you?
Czy musiałem ci to oddać?
(8a) A: No, you didn't have to give it back to me.
Nie, nie musiałeś mi tego oddawać.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czasowniki MUSTN'T czy DON'T HAVE TO, NEEDN'T czy DON'T NEED
Loading ...