Matura Vocabulary: Films

Films:

cartoon – a film in which the characters are drawn. Such films are usually amusing and made for children. Kreskówka, film animowany.

a costume drama – a historical film; film historyczny

a documentary – a film concerned with facts about a given subject; film dokumentalny

a horror – a film which tells a story about frightening, unnatural events; horror

a musical – a movie with a lot of music and songs in it; musical

a romantic comedy – a comedy where the plot revolves around a love story; komedia romantyczna

a science fiction movie (a sci-fi film) – a film which tells a story about future events, extraterrestial civilisations, the future development of technology, etc.; film science-fiction

a thriller – a movie with an exciting story full of adventure and suspense, often involving crime; dreszczowiec

a travelogue – a film the subject of which is travel. Such films relate stories of journeys to different places; film z podróży

a war film – a film whose plot focuses on events connected with war; film wojenny

a western- a movie dealing with the life in the western US in the late 19th century; western

People associated with film:

actor – a person who acts in a film or play; aktor

actress – a female actor; aktorka

cast -  all actors involved in a movie; obsada

cameraman- a person whose job is to operate a camera during making a film; operator filmowy, kamerzysta

*** cineaste - someone who is extremely interested in the cinema; a person professionally involved in film production; kinoman; osoba zawodowo związana z produkcją filmową

co-star- (noun) a film star who plays with another famous actor in a film; gwiazda filmowa grająca w filmie z innym sławnym aktorem; to co-star (verb) – (about a film star) to play a role in a film with another famous actor; (o słynnym aktorze): grać u boku innej gwiazdy filmowej

Przykład użycia: Can you remember the name of the actor who co-starred with Nicole Kidman in “Eyes Wide Shut”?

Czy pamiętasz nazwisko tego (słynnego) aktora, który grał u boku Nicole Kidman w “Oczach szeroko zamkniętych”?

 film buff- someone interested in film; kinoman

 film star – a very famous and admired actor or actress; gwiazda filmowa

 film director – a person who is responsible for the film and tells the actors engaged how to play; reżyser

 film producer – a person who is in charge of practical aspects of making a film, such as financial issues; producent filmowy

 scriptwriter  – a person whose job is to write the text, i.e. the plot and dialogues of a film; scenarzysta

 Other  phrases:

audience- the people who view a film or play; widownia

to play a role- to act in a film or play; grać rolę

starring/ leading role- the most important role in a film or play; główna rola

title role – the role of the character, whose name is mentioned in the title of film or play; rola tytułowa

character – the person who is represented in a movie; postać, bohater

 Uwaga!

W języku angielskim istnieją dwa odpowiedniki polskiego słowa „bohater”: „hero” i „character”. Rzeczownik „hero” odnosi się do osób, które wykazały się np. waleczną postawą, ktoś podziwiany. W przypadku bohatera książki, filmu, sztuki używamy określenia „character”.

 villain – a character who breaks the law, hurts others, etc.; czarny charakter

 premiere – the first time a film or play is shown; premiera

 award (verb) to give a prize to a film; przyznawać nagrodę, nagradzać; (noun) a widely recognized prize, such as an Oscar; nagroda

award-winning – about a film which has been awarded; o filmie, który został nagrodzony

credits – the list of the cast and other people involved in producing a film; lista wykonawców

film review – a critical description of a film, including the author’s opinion about it; recenzja filmowa

location – a place different than a studio where a film is made; plener

on location-  w plenerze

plot – the story reflected in a film; fabuła, akcja

prequel – a film which relates to events  preceeding the plot of another, earlier film

sequel - a film which relates to events which take place later than the plot of an earlier film and continues it, kontynuacja

trailer – an advertisement of a film which consists of its most eye-catching parts; reklama anonsująca film, zapowiedź filmu

Uwaga!

Słowa sequel i prequel  łączą się z przyimkiem to:

It’s only a matter of time when a sequel to this movie will be made. 

To tylko kwestia czasu, kiedy nakręcą kontynuację  tego filmu.

 Wyraz trailer łączy się natomiast z for:

I have seen the trailer for “The Day After Tomorrow” and it seemed pretty interesting.

Widziałem reklamę zapowiadającą “Pojutrze” i wydała mi się całkiem interesująca.

soundtrack – the music illustrating a film; ścieżka dźwiękowa

special effects – effects such as lighting, objects, sounds which are made especially for the needs of a film and make it more attractive or convincing; efekty specjalne

 Phrasal verbs

be in- to act in a movie; grać w filmie:

If you want me to decide whether to go and see the movie, tell me who’s in it.

Jeśli chcesz, żebym zdecydował, czy iść zobaczyć ten film, powiedz mi, kto w nim gra.

 star in – (about a moviie star) to play a role in a film; (o gwieździe filmowej) grać rolę w filmie

 be on – about a film: to be shown to audience in the cinema; być w kinach

Let’s buy a newspaper and check what’s on.

Kupmy gazetę i sprawdźmy, co jest w kinach.

 Wordbuilding

 STAR

Słowo star oznacza gwiazdę, również filmową. Wyraz stardom oznacza natomiast sławę,  pozycję gwiazdy (na przykład filmowej, muzycznej, itp.), status osoby słynnej i podziwianej.

Rzeczownik starlet (przez dodanie przyrostka “-let” do rzeczownika tworzy się niekiedy zdrobnienia, np. booklet- książeczka, piglet- prosiaczek) oznacza natomiast „gwiazdkę”, „gwiazdeczkę”, czyli osobę u progu kariery, która marzy o sukcesie i statusie prawdziwej sławy.

 Professions

 Nazwy zawodów takich, jak director, to wyrazy utworzone od czasowników opisujących dane czynności. Ilustruje to poniższa tabela:

noun (rzeczownik)

verb (czasownik)

adjective (przymiotnik)

director – reżyser

direct- reżyserować; także:kierować, polecać

direct- bezpośredni

actor, actress- aktor, aktorka

act- grać, czynić, działać, postępować

active- aktywny, czynny

producer- producent

produce- produkować, wytwarzać, powodować skutki

productive- produktywny, owocny, wydajny

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Matura z angielskiego Matura Vocabulary: Films
Loading ...